Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Puccinellia festuciformis (Host) Parl.

Order: Poales Small

Family: Poaceae (trave (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Puccinellia (bezbridnjača (Hr), Nikolić, T., 201912707, bezbridnjača (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Fl. Ital. 1: 368 (1850)

Taxon author(s) 1. Nicolaus Thomas Host2. Filippo Parlatore

Synonyms: Festuca palustris Seenus, sinonim (s), Beschr. Reise Istr. Dalmat. 72 1805. , Poa festucaeformis Schrad., sinonim (s), Stirpium dalmaticarum specimen. Patavii MDCCCXXVI

Common names: svežnjasta bezbridnjača (Hr), Nikolić, T., 201912707

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Search data for this taxon in other sources.