Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Sesleria argentea (Savi) Savi

Order: Poales Small

Family: Poaceae (trave (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Sesleria (oštrulja (Hr), Nikolić, T., 201912707, šašika (Hr), Domac, R., 19944, vis (Hr), Šulek, B., 18791256, viš (Hr), Šulek, B., 18791256)

Place of publishing: Bot. Etrusc. 1:66 (1808)

Taxon author(s) 1. Gaetano Savi2. Gaetano Savi

Synonyms: Sesleria cylindrica DC., sinonim (s), DC., Syn. Pl. Fl. Gall. 1806.

Common names: srebrolika oštrulja (Hr), Nikolić, T., 201912707, srebrolika šašika (Hr), Kvakan, P., 19527738

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Search data for this taxon in other sources.