Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Triticum durum Desf.

Order: Poales Small

Family: Poaceae (trave (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Triticum (pšenica (Hr), Nikolić, T., 201912707, pir (Hr), Domac, R., 19944, pšenica (Hr), Domac, R., 19944, šenulka (Hr), Šulek, B., 18791256)

Place of publishing: Fl. Atl. 1: 114 (1798)

Taxon author(s) 1. René Louiche Desfontaines

Synonyms: Triticum turgidum subsp. durum (Desf.) Husn., sinonim (s), Graminées 4: 80. 1899

Common names: tvrda pšenica (Hr), Nikolić, T., 201912707

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.