Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Colchicum arenarium Waldst. et Kit.

Order: Liliales Perleb

Family: Colchicaceae

Genus: Colchicum (mrazovac (Hr), Nikolić, T., 201912707, balučka divja (Hr), Šulek, B., 18791256, kaćun (Hr), Šulek, B., 18791256, luk gladi (Hr), Šulek, B., 18791256, mrazovac (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Pl. Rar. Hung. 2: 195 (1805)

Taxon author(s) 1. Franz de Paula Adam von,Franz de Paula Adam von Waldstein,Waldstein-Wartemburg2. Pál(Paul) Kitaibel

Synonyms: Colchicum arenarium f. angustum Priszter, sinonim (s), Bot. Közlem. 59: 46. 1972 , Colchicum fominii Bordz., sinonim (s), Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 40: 373. 1936

Status: Endemic NO , Spourious YES

Images
Search data for this taxon in other sources.