Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Hermodactylus tuberosus (L.) Mill.

Order: Asparagales Link

Family: Iridaceae (perunike (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Hermodactylus (sabljica (Hr), Nikolić, T., 201912707, gomoljasta perunika (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Gard. Dict. ed. 8 (1768)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné2. Philip Miller

Synonyms: Hermodactylus tuberosus (L.) Salisb., sinonim (s) , Iris tuberosa L., sinonim (s), Sp. Pl. 1: 40. 1753

Common names: gomoljasta sabljica (Hr), Nikolić, T., 201912707, gomoljasta perunika (Hr), Domac, R., 19944, mačica (Hr), Šulek, B., 18791256, mačić (Hr), Šulek, B., 18791256, mačka (Hr), Šulek, B., 18791256, sabljica (Hr), Šulek, B., 18791256

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.