Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Narcissus x incomparabilis Mill.

Order: Asparagales Link

Family: Amaryllidaceae (sunovrati (Hr), Horvatić, S., 19541819, sunovratke (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Narcissus (sunovrat (Hr), Nikolić, T., 201912707, drimavac (Hr), Šulek, B., 18791256, narcisa (Hr), Horvatić, S., 19541819, nežić (Hr), Šulek, B., 18791256, sunovrat (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Gard. Dict. 8 (3) (1708)

Taxon author(s) 1. Philip Miller

Synonyms: Narcissus poëticus x Narcissus pseudonarcissus, sinonim (s)

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Search data for this taxon in other sources.