Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Sternbergia colchiciflora Waldst. et Kit.

Order: Asparagales Link

Family: Amaryllidaceae (sunovrati (Hr), Horvatić, S., 19541819, sunovratke (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Sternbergia (lužanj (Hr), Nikolić, T., 201912707, lužarka (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Pl. Rar. Hung. 2: 172 (1803-1804)

Taxon author(s) 1. Franz de Paula Adam von,Franz de Paula Adam von Waldstein,Waldstein-Wartemburg2. Pál(Paul) Kitaibel

Synonyms: Sternbergia colchiciflora Vis., sinonim (s) , Sternbergia colchiciflora Waldst. et Kit. var. dalmatica Rchb., sinonim (s) , Sternbergia dalmatica Rchb., sinonim (s)

Common names: dugocvjetni lužanj (Hr), Nikolić, T., 201912707, dugocvjetna lužarka (Hr), Domac, R., 19944

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.