Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Sternbergia lutea (L.) Ker Gawl. ex Spreng.

Order: Asparagales Link

Family: Amaryllidaceae (sunovrati (Hr), Horvatić, S., 19541819, sunovratke (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Sternbergia (lužanj (Hr), Nikolić, T., 201912707, lužarka (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Syst. Veg. 2: 57 (1825)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné2. John Bellenden,John,John Bellenden Ker,John Bellenden Ker Gawler,Bellenden Ker,Gawler,Ker3. Curt (Kurt, Curtius) Polycarp Joachim Sprengel

Synonyms: Oporanthus luteus (L.) Herb., sinonim (s), Appendix. 1821.

Common names: žuti lužanj (Hr), Nikolić, T., 201912707, babaluška (Hr), Šulek, B., 18791256, brnduša (Hr), Šulek, B., 18791256, miholjica žuta (Hr), Šulek, B., 18791256, žuta lužarka (Hr), Domac, R., 19944

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Search data for this taxon in other sources.