Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Allium pallens L. ssp. pallens

Order: Asparagales Link

Family: Amaryllidaceae (sunovrati (Hr), Horvatić, S., 19541819, sunovratke (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Allium (luk (Hr), Nikolić, T., 201912707, luk (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Sp. Pl. ed. 2, 427 (1762)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Synonyms: Allium coppoleri Tineo, sinonim (s), Cat. Pl. Hort. Panorm.: 18. 1827

Common names: Kopolerov luk (Hr), Domac, R., 19944

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Search data for this taxon in other sources.