Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Allium paniculatum L. ssp. fuscum (Waldst. et Kit.) Arcang.

Order: Asparagales Link

Family: Amaryllidaceae (sunovrati (Hr), Horvatić, S., 19541819, sunovratke (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Allium (luk (Hr), Nikolić, T., 201912707, luk (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Comp. Fl. Ital. ed. 2: 136 (1894)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Synonyms: Allium fuscum Waldst. et Kit., sinonim (s), Descr. Icon. Pl. Hung. 3: 267. 1807 , Allium longispathum Redouté, sinonim (s) , Allium paniculatum L. ssp. fuscum (Waldst. et Kit.) Arcang. f. longispathum (Red.) Hay., sinonim (s)

Common names: smeđi luk (Hr), Radić, J., 19891442, zelenkastosmeđi luk (Hr), Domac, R., 19944

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.