Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Allium ursinum L. ssp. ucrainicum Kleopow et Oxner

Order: Asparagales Link

Family: Amaryllidaceae (sunovrati (Hr), Horvatić, S., 19541819, sunovratke (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Allium (luk (Hr), Nikolić, T., 201912707, luk (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Sched. Herb. Fl. Ucr. (Cent.) 1: 10 no. 37 (1935)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Synonyms: Allium ucrainicum (Oxner) Bordz., sinonim (s), Fl. RSS Ucr. 3: 143. 1950

Status: Endemic NO , Spourious NO

Search data for this taxon in other sources.