Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin ssp. sieberi (Tausch) K. Richt.

Order: Poales Small

Family: Juncaceae (sitače (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132, sitovi (Hr), Horvatić, S., 19541819)

Genus: Luzula (bekica (Hr), Nikolić, T., 201912707, bekica (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Pl. Eur. 1: 183 (1890)

Taxon author(s) 1. William Hudson2. Jean François Aimée Gottlieb Philippe Gaudin

Synonyms: Luzula sieberi Tausch, bazionim (baz.), Flora 19. 1836. , Luzula sylvatica var. sieberi (Tausch) Bochenau, sinonim (s), Bot. Jahrb. Syst. 12: 92 (1890)

Status: Endemic NO , Spourious NO

Search data for this taxon in other sources.