Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Plumbago europaea L.

Order: Caryophyllales Takht.

Family: Plumbaginaceae (vranomilke (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, vranjemili (Hr), Horvatić, S., 19541819, vranjemiline (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Plumbago (vranomil (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, vranjemil (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Sp. Pl. 151 (1753)

Taxon author(s) . Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Common names: europski vražemili (Hr), Nikolić, T., 201912707, blitvina (Hr), Haračić, A., 1894783, europski vranjemil (Hr), Domac, R., 19944, ljubičasti vranomil (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, mljekosjed (Hr), Šulek, B., 18791256, olovnica (Hr), Šulek, B., 18791256, trava svetog Ante (Hr), Šulek, B., 18791256, vranjemil (Hr), 18471006, vranjenika (Hr), Šulek, B., 18791256, vranjenja (Hr), 18471006

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.