Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Cressa cretica L.

Order: Solanales Juss. ex Bercht. et J. Presl

Family: Convolvulaceae (slakovi (Hr), Horvatić, S., 19541819, slakovice (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132, slakovnice (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141)

Genus: Cressa (smolanka (Hr), Nikolić, T., 201912707)

Place of publishing: Sp. Pl. ed. 1 223 (1753)

Taxon author(s) . Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Synonyms: Cressa villosa Hoffmanns. et Link, sinonim (s)

Common names: kretska smolanka (Hr), Nikolić, T., 201912707

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Search data for this taxon in other sources.