Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Atriplex halimus L.

Order: Caryophyllales Takht.

Family: Chenopodiaceae (lobode (Hr), Horvatić, S., 19541819, lobodnjače (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Atriplex (pepeljuga (Hr), Nikolić, T., 201912707, pepeljuga (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Sp. Pl. ed. 1 1052 (1753)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Synonyms: Atriplex halimoides Tineo, sinonim (s), Tineo, Cat. Pl. Hort. Panorm. 1827.

Common names: blijeda pepeljuga (Hr), Nikolić, T., 201912707

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.