Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Helleborus foetidus L.

Order: Ranunculales Juss. ex Bercht. et J. Presl

Family: Ranunculaceae (zubnjače (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, žabnjaci (Hr), Horvatić, S., 19541819, žabnjače (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Helleborus (kukurijek (Hr), Nikolić, T., 201912707, kokošji sliep (Hr), Šulek, B., 18791256, kukurijek (Hr), Domac, R., 19944, kukurik (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, kuri cvit (Hr), Šulek, B., 18791256, kurje oko (Hr), Šulek, B., 18791256, kurosliep (Hr), Šulek, B., 18791256, lučec (Hr), Šulek, B., 18791256, lučenika (Hr), Šulek, B., 18791256, podriemuh (Hr), Šulek, B., 18791256, podrimuh (Hr), Šulek, B., 18791256, prlj (Hr), Šulek, B., 18791256, prlje (Hr), Šulek, B., 18791256, prpriš (Hr), Šulek, B., 18791256)

Place of publishing: Sp. Pl. ed. 1 558 (1753)

Taxon author(s) . Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Common names: smrdljivi kukurijek (Hr), Nikolić, T., 201912707, smrdljivi kukurijek (Hr), Forenbacher, S., 19985836

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.