Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Iris sibirica L. ssp. erirrhiza (Posp.) Wraber

Order: Asparagales Link

Family: Iridaceae (perunike (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Iris (perunika (Hr), Nikolić, T., 201912707, lelija (Hr), Šulek, B., 18791256, perunika (Hr), Domac, R., 19944, sablja (Hr), Šulek, B., 18791256)

Place of publishing: in Martinčić et al. Mala flora Slovenije 657 (1999)

Taxon author(s) . Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Synonyms: Iris erirrhiza Pospich., bazionim (baz.), Fl. Oest. Küstenl. 1:269 (1897) , Iris sibirica L. var. erirrhiza (Pospich.) Fiori, sinonim (s), Nuova flora analitica d'Italia 1:? (1923)

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Search data for this taxon in other sources.