Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Scirpus cespitosus L. ssp. cespitosus

Order: Poales Small

Family: Cyperaceae (šiljevi (Hr), Horvatić, S., 19541819, šiljevice (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Scirpus (sitinac (Hr), Nikolić, T., 201912707, bičje (Hr), Šulek, B., 18791256, set (Hr), Šulek, B., 18791256, setinec (Hr), Šulek, B., 18791256, sip (Hr), Šulek, B., 18791256, sit (Hr), Šulek, B., 18791256, sitina (Hr), Šulek, B., 18791256, sitinec (Hr), Šulek, B., 18791256, sitje (Hr), Šulek, B., 18791256, šašica (Hr), Šulek, B., 18791256, šašika (Hr), Šulek, B., 18791256, šašina (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Sp. Pl. ed. 1 48 (1753)

Taxon author(s) . Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Synonyms: Trichophorum austriacum Palla, sinonim (s) , Trichophorum cespitosum (L.) Hartm. ssp. austriacum (Palla) Hegi, sinonim (s) , Trichophorum cespitosum (L.) Hartm. ssp. cespitosum, sinonim (s)

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Search data for this taxon in other sources.