Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Lolium rigidum Gaudin ssp. lepturoides (Boiss.) Sennen et Mauricio

Order: Poales Small

Family: Poaceae (trave (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Lolium (ljulj (Hr), Nikolić, T., 201912707, drost (Hr), Šulek, B., 18791256, juj (Hr), Šulek, B., 18791256, kusorepac (Hr), Šulek, B., 18791256, lulj (Hr), Šulek, B., 18791256, ljulika (Hr), Šulek, B., 18791256, ljulka (Hr), Šulek, B., 18791256, ljulj (Hr), Domac, R., 19944, ljuljak (Hr), Šulek, B., 18791256, pljevel (Hr), Šulek, B., 18791256)

Place of publishing: Cat. Fl. Rif Or. 135 (1933)

Taxon author(s) . Jean François Aimée Gottlieb Philippe Gaudin

Synonyms: Lolium crassiculme Rech.f., sinonim (s) , Lolium lepturoides Boiss., sinonim (s) , Lolium loliaceum (Bory et Chaub.) Hand.-Mazz., sinonim (s) , Rottboellia loliacea Bory et Chaub., sinonim (s)

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Search data for this taxon in other sources.