Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Polycarpon tetraphyllum (L.) L. ssp. diphyllum (Cav.) O. Bol`oset Font Quer

Order: Caryophyllales Takht.

Family: Caryophyllaceae (karanfili (Hr), Horvatić, S., 19541819, klinčići (Hr), Šarić, I., 19021841)

Genus: Polycarpon (pljevuša (Hr), Nikolić, T., 201912707, pljevuša (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Collect. Bot. (Barcelona) 6: 356 (1962)

Taxon author(s) . Carl von,Carl von Linnaeus,Linné. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Synonyms: Polycarpon alsinifolium auct., non (Biv.) DC., sinonim (s) , Polycarpon diphyllum Cav., sinonim (s)

Status: Endemic NO , Spourious NO

Search data for this taxon in other sources.