Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Chouardia lakusicii (Šilić) Speta

Order: Asparagales Link

Family: Asparagaceae

Genus: Chouardia (huardia (Hr), Nikolić, T., 201912707)

Place of publishing: Phyton (Horn, Austria) 38(1): 98 (1998)

Taxon author(s) 1. S.Čedomil Šilić2. Franz Speta

Synonyms: Scilla lakusicii Šilić, bazionim (baz.), Glasn. Zemal. Muz. BiH Sarajevo, Nov. Ser., Prir. Nauke 30:30 (1991)

Common names: Lakušićeva huardia (Hr), Nikolić, T., 201912707

Status: Endemic YES , Spourious NO

Images
Search data for this taxon in other sources.