Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Muscari neglectum Guss. ex Ten. ssp. neglectum

Order: Asparagales Link

Family: Asparagaceae

Genus: Muscari (presličica (Hr), Nikolić, T., 201912707, presličica (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Fl. Neap. Syll. App. Quintia 13 (1842)

Taxon author(s) 1. Giovanni Gussone2. Michele Tenore

Status: Endemic NO , Spourious NO

Search data for this taxon in other sources.