Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Heliosperma insulare Trinajstić

Order: Caryophyllales Takht.

Family: Caryophyllaceae (karanfili (Hr), Horvatić, S., 19541819, klinčići (Hr), Šarić, I., 19021841)

Genus: Heliosperma (pušinica (Hr), Nikolić, T., 201912707, pušinica (Hr), Horvatić, S., 19541819)

Place of publishing: Suppl. Fl. Anal. Jugosl. 6: 5-6 (1979)

Taxon author(s) . Ivo Trinajstić

Common names: otočna pušinica (Hr), Nikolić, T., 201912707

Status: Endemic YES , Spourious NO

Images
Search data for this taxon in other sources.