Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Ballota nigra L. ssp. uncinata (Fiori et Bég.) Patzak

Order: Lamiales Bromhead

Family: Lamiaceae (usnače (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132, usnjače (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141)

Genus: Ballota (crnoglavac (Hr), Nikolić, T., 201912707, crna kopriva (Hr), Domac, R., 19944, crnoglavac (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141)

Place of publishing: Ann. Naturh. Mus. (Wien) 62: 64 (1958)

Taxon author(s) . Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Search data for this taxon in other sources.