Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Valeriana elongata Jacq.

Order: Dipsacales Juss. ex Bercht. et J. Presl

Family: Valerianaceae (odolienike (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132, odoljeni (Hr), Horvatić, S., 19541819)

Genus: Valeriana (odoljen (Hr), Nikolić, T., 201912707, odoljen (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Enum. Stirp. Vindob. 205 (1762)

Taxon author(s) 1. Nicolaus(Nicolaas) Joseph von Jacquin

Common names: dugi odoljen (Hr), Nikolić, T., 201912707

Status: Endemic YES , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.