Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Daucus dentatus Bertol.

Order: Apiales Nakai

Family: Apiaceae (štitarke (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Daucus (mrkva (Hr), Nikolić, T., 201912707, mrkva (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Fl. Ital. iii. 168.

Taxon author(s) . Antonio Bertoloni

Synonyms: Daucus carota L. var. dentatus (Bertol.) Fiori, sinonim (s)

Common names: zupčava mrkva (Hr), Nikolić, T., 201912707

Status: Endemic NO , Spourious YES

Search data for this taxon in other sources.