Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Chaerophyllum coloratum L.

Order: Apiales Nakai

Family: Apiaceae (štitarke (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Chaerophyllum (krabuljica (Hr), Nikolić, T., 201912707, krabljica (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Mantissa 57 (1767)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Common names: obojena krabuljica (Hr), Nikolić, T., 201912707, krabljica žutocvjetna (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, obojena krabljica (Hr), Domac, R., 19944, šarena krabljica (Hr), Šilić, Č., 19841013, Bunter Kaelberkropf (De), Šilić, Č., 19841013, pisano trebelje (Sn), Šilić, Č., 19841013

Status: Endemic YES , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.