Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Chaerophyllum temulum L.

Order: Apiales Nakai

Family: Apiaceae (štitarke (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Chaerophyllum (krabuljica (Hr), Nikolić, T., 201912707, krabljica (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Sp. Pl. 258 (1753)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Synonyms: Chaerophyllum temulentum L., sinonim (s), Fl. Suec., ed. 2: 94 (1955) , Scandix nutans Moench, sinonim (s), Methodus 101 (1794)

Common names: njišuća krabuljica (Hr), Nikolić, T., 201912707, krabljica otrovna (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, njišuća krabljica (Hr), Domac, R., 19944

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.