Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Chamaecytisus supinus (L.) Link

Order: Fabales Bromhead

Family: Fabaceae (leptirnice (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Chamaecytisus (zanovjet (Hr), Nikolić, T., 201912707)

Place of publishing: Handb. 2: 155 (1831)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné2. Johann Heinrich Friedrich Link

Synonyms: Chamaecytisus capitatus Scop., sinonim (s) , Cytisus capitatus Scop., sinonim (s), Fl. Carniol., ed. 2, 2: 70 (1772) , Cytisus prostratus Scop., sinonim (s), Flora Carniolica, Editio Secunda 2: 70. 1772. , Cytisus supinus L., bazionim (baz.), Sp. Pl.: 740 (1753)

Common names: polegli zanovjet (Hr), Nikolić, T., 201912707, ispružena žućica (Hr), Domac, R., 19944, jesenovka (Hr), Šulek, B., 18791256, zanovet glavasti (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, zanovet povaijeni (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.