Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Chenopodium bonus-henricus L.

Order: Caryophyllales Takht.

Family: Chenopodiaceae (lobode (Hr), Horvatić, S., 19541819, lobodnjače (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Chenopodium (loboda (Hr), Nikolić, T., 201912707, gusja noga (Hr), Šulek, B., 18791256, loboda (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Sp. Pl. 218 (1753)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Synonyms: Blitum bonus-henricus (L.) C. A. Meyer, sinonim (s), Flora Altaica 1: 11. 1829.

Common names: trokutnolisna loboda (Hr), Nikolić, T., 201912707, brašnjak (Hr), Šulek, B., 18791256, brašnjenka (Hr), Gelenčir, J.; Gelenčir, J., 19917678, loboda (Hr), Gelenčir, J.; Gelenčir, J., 19917678, loboda pitoma (Hr), Šulek, B., 18791256, trokutnolisna loboda (Hr), Domac, R., 19944, zmijinac (Hr), Šulek, B., 18791256, zmijnac (Hr), Šulek, B., 18791256

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.