Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Chenopodium capitatum (L.) Ambrosi

Order: Caryophyllales Takht.

Family: Chenopodiaceae (lobode (Hr), Horvatić, S., 19541819, lobodnjače (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Chenopodium (loboda (Hr), Nikolić, T., 201912707, gusja noga (Hr), Šulek, B., 18791256, loboda (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Fl. Tirolo Mer. 2: 180 (1857)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné2. Francesco Ambrosi

Synonyms: Blitum capitatum L., sinonim (s), Sp. Pl.: 4. 1753

Common names: glavičasta loboda (Hr), Nikolić, T., 201912707

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Search data for this taxon in other sources.