Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Pulmonaria saccharata Mill.

Order: Boraginales Berchtold et J. Presl

Family: Boraginaceae (oštrolisti (Hr), Horvatić, S., 19541819, porečnice (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1869142)

Genus: Pulmonaria (plućnjak (Hr), Nikolić, T., 201912707, nepodvian (Hr), Šulek, B., 18791256, plućnjak (Hr), Domac, R., 19944, pluk (Hr), Šulek, B., 18791256)

Place of publishing: Gard. Dict. ed. 8 no. 3 (1768)

Taxon author(s) . Philip Miller

Synonyms: Pulmonaria angustifolia auct., sinonim (s) , Pulmonaria angustifolia subsp. longifolia (Bastard) P. Fourn., sinonim (s), P. Fourn., Quatre Fl. France. 1937. , Pulmonaria angustifolia var. longifolia Bastard, sinonim (s), Bastard, Suppl. Fl. Maine-Et-Loire. 1812. , Pulmonaria longifolia subsp. cevennensis Bolliger, sinonim (s), Bolliger in Phanerog. Monogr. 8. 1982. , Pulmonaria longifolia subsp. delphinensis Bolliger, sinonim (s), Bolliger in Phanerog. Monogr. 8. 1982. , Pulmonaria longifolia subsp. glandulosa Bolliger, sinonim (s), Bolliger in Phanerog. Monogr. 8. 1982. , Pulmonaria officinalis L. ssp. saccharata (Mill.) Arcang., sinonim (s) , Pulmonaria picta Rouy, sinonim (s) , Pulmonaria saccharata sensu Willk. in Willkomm & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 498. 1870., sinonim (s) , Pulmonaria tuberosa auct., non Schrank proles confusa Rouy, sinonim (s) , Pulmonaria tuberosa sensu Willk. in Willkomm & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 498. 1870., sinonim (s) , Pulmonaria vulgaris auct., sinonim (s)

Common names: slatki plućnjak (Hr), Nikolić, T., 201912707

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Search data for this taxon in other sources.