Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Oenothera erythrosepala Borbás

Order: Myrtales Juss. ex Bercht. et J. Presl

Family: Onagraceae (pupaljice (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Oenothera (pupoljka (Hr), Nikolić, T., 201912707, pupoljka (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Magyar Bot. Lapok 2: 245 (1903)

Taxon author(s) . Vinczé (Vincent, Vince) von Borbás

Common names: crvenolapa pupoljka (Hr), Nikolić, T., 201912707

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Search data for this taxon in other sources.