Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Alyssum repens Baumg. ssp. repens

Order: Brassicales Bromhead

Family: Brassicaceae (krstašice (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Alyssum (gromotulja (Hr), Nikolić, T., 201912707, gromotulja (Hr), Domac, R., 19944, turica (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141)

Place of publishing: Enum. Stirp. Transs, 2:237 (1816)

Taxon author(s) . Johann Christian Gottlob Baumgarten

Synonyms: Alyssum kotovii Iljinsk., sinonim (s), Ukrayins'k. Bot. Zhurn. 45(3): 82. 1988 , Alyssum repens ssp. transsilvanicum (Schur) Nyman, sinonim (s), Consp. Fl. Eur.: 56. 1878 , Alyssum repens subsp. transsilvanicum (Schur) Nyman, sinonim (s), Nyman, Consp. Fl. Eur. 1878. , Alyssum transsilvanicum Schur, sinonim (s), Schur, Enum. Pl. Transsilv. 1866.

Status: Endemic NO , Spourious NO

Search data for this taxon in other sources.