Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Alyssum repens Baumg. ssp. trichostachyum (Rupr.) Hayek

Order: Brassicales Bromhead

Family: Brassicaceae (krstašice (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Alyssum (gromotulja (Hr), Nikolić, T., 201912707, gromotulja (Hr), Domac, R., 19944, turica (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141)

Place of publishing: Prodr. Fl. Penins. Balcan. 1: 436 (1925)

Taxon author(s) . Johann Christian Gottlob Baumgarten

Synonyms: Alyssum trichostachyum Rupr., bazionim (baz.), Mém. Acad. Imp. Sci. Saint Pétersbourg, Sér. 7 15 (2): 101. 1869

Status: Endemic NO , Spourious NO

Search data for this taxon in other sources.