Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Helianthus pauciflorus Nutt.

Order: Asterales Link

Family: Asteraceae (sucvietke (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Helianthus (suncokret (Hr), Nikolić, T., 201912707, suncokret (Hr), Domac, R., 19944, sunčanica (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141)

Place of publishing: Gen. Am. ii. 177. (1818)

Taxon author(s) . Thomas Nuttall

Synonyms: Helianthus rigidus Desf., sinonim (s), Desf., Tabl. Ecole Bot., ed. 3. 1829.

Common names: malocvjetni suncokret (Hr), Nikolić, T., 201912707

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Search data for this taxon in other sources.