Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Fumana scoparia Pomel

Order: Malvales Juss. ex Bercht. et J. Presl

Family: Cistaceae (bušini (Hr), Horvatić, S., 19541819, cistaonice (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Fumana (sunčac (Hr), Nikolić, T., 201912707, sunčac (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Mat. Fl. Atl. 10 (1860)

Taxon author(s) . Auguste Nicolas Pomel

Synonyms: Fumana ericoides auct. pro parte, non (Cav.) Gand., sinonim (s)

Common names: metličasti sunčac (Hr), Nikolić, T., 201912707

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Search data for this taxon in other sources.