Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Narodna imena
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Najas graminea Delile

Order: Alismatales R. Br. ex Bercht. et J.Presl

Family: Najadaceae (podvodnice (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Najas (podvodnica (Hr), Nikolić, T., 201912707, podvodnica (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Descr. Égypte, Hist. Nat. 2: 282 (1813)

Taxon author(s) . Alire Raffeneau,Alire Delile,Raffeneau-Delile

Common names: travolika podvodnica (Hr), Nikolić, T., 201912707

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Search data for this taxon in other sources.