Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Prunella x dissecta Wender.

Order: Lamiales Bromhead

Family: Lamiaceae (usnače (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132, usnjače (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141)

Genus: Prunella (celinščica (Hr), Nikolić, T., 201912707, celinščica (Hr), Domac, R., 19944, grkljanka (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141)

Place of publishing: Schrift. Marb. ii. (1831) 257.

Taxon author(s) . Georg Wilhelm Franz Wenderoth

Synonyms: Brunella beguinoti Sennen, sinonim (s) , Prunella giraudassi Coste et Soulié, sinonim (s) , Prunella grandiflora x Prunella laciniata, sinonim (s) , Prunella x bicolor Beck, sinonim (s) , Prunella x paui Merino, sinonim (s) , Prunella x variabilis Beck, sinonim (s)

Common names: rascjepana celinščica (Hr), Nikolić, T., 201912707

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Search data for this taxon in other sources.