Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Convolvulus lineatus L.

Order: Solanales Juss. ex Bercht. et J. Presl

Family: Convolvulaceae (slakovi (Hr), Horvatić, S., 19541819, slakovice (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132, slakovnice (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141)

Genus: Convolvulus (slak (Hr), Nikolić, T., 201912707, slak (Hr), Domac, R., 19944, slavac (Hr), Šulek, B., 18791256, slavka (Hr), Šulek, B., 18791256, zlak (Hr), Šulek, B., 18791256)

Place of publishing: Syst. Nat. ed. 10, 2: 923 (1759)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Synonyms: Convolvulus suendermannii auct., non Bornm., sinonim (s)

Common names: uskolisni slak (Hr), Nikolić, T., 201912707, uskolisni slak (Hr), Šugar, I., 19941985

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Search data for this taxon in other sources.