Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Coriandrum sativum L.

Order: Apiales Nakai

Family: Apiaceae (štitarke (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Coriandrum (korjandar (Hr), Nikolić, T., 201912707, korijandar (Hr), Domac, R., 19944, paprica (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141)

Place of publishing: Sp. Pl. 256 (1753)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Common names: sjetveni korjandar (Hr), Nikolić, T., 201912707, čimavica (Hr), Šulek, B., 18791256, koriandol (Hr), Šulek, B., 18791256, koriandula (Hr), Šulek, B., 18791256, korijandar (Hr), Šimić, F., 19807722, korijander (Hr), Šilješ, I.; Grozdanić, Đ.; Grgesina, I., 19927757, korjander (Hr), Hirc, D., 1908667, papric (Hr), Hirc, D., 1908667, paprica jamičasta (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, sjetveni korjandar (Hr), Domac, R., 19944, živica (Hr), Šulek, B., 18791256, Schwindelkorn (De), Šilješ, I.; Grozdanić, Đ.; Grgesina, I., 19927757, Wanzendill (De), Šilješ, I.; Grozdanić, Đ.; Grgesina, I., 19927757, persil arabe (Fr), Šilješ, I.; Grozdanić, Đ.; Grgesina, I., 19927757, koriandr (Ru), Šilješ, I.; Grozdanić, Đ.; Grgesina, I., 19927757

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.