Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Cornus sanguinea L.

Order: Cornales Link

Family: Cornaceae (drenovi (Hr), Horvatić, S., 19541819, svibovače (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, svibovine (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Cornus (drijen (Hr), Nikolić, T., 201912707, drienak (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, drijen (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Sp. Pl. 117 (1753)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Synonyms: Swida sanguinea (L.) Opiz, sinonim (s), Seznam. 1852. , Thelycrania sanguinea (L.) Fourr., sinonim (s), Ann. Soc. Linn. Lyon , n.s., 16. 1868.

Common names: svib drijen (Hr), Nikolić, T., 201912707, crni svib (Hr), Grlić, Lj., 19845498, crnjula (Hr), Šulek, B., 18791256, drien divlji (Hr), Šulek, B., 18791256, drien mali (Hr), Šulek, B., 18791256, drienak crljenogrančasti (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, drijen svib (Hr), Grlić, Lj., 19845498, drinika krvna (Hr), Šulek, B., 18791256, karvavi (Hr), Visiani, R., 18521686, pasji drinak (Hr), Šulek, B., 18791256, rastivak (Hr), Visiani, R., 18521686, rastivak krvavi (Hr), Šulek, B., 18791256, siba (Hr), Šulek, B., 18791256, sibovina (Hr), Šulek, B., 18791256, svib (Hr), Domac, R., 19944, sviba (Hr), Šulek, B., 18791256, sviben (Hr), Šulek, B., 18791256, svibić (Hr), Šulek, B., 18791256, svibje (Hr), Šulek, B., 18791256, svibovina (Hr), Domac, R., 19944, svibovina crljena (Hr), Šulek, B., 18791256, šlib (Hr), Šulek, B., 18791256, vočka karvava (Hr), Visiani, R., 18521686, voćka krvava (Hr), Šulek, B., 18791256, vučji drien (Hr), Visiani, R., 18521686, vučji drin (Hr), Šulek, B., 18791256

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.