Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Achillea pannonica Scheele

Order: Asterales Link

Family: Asteraceae (sucvietke (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Achillea (stolisnik (Hr), Nikolić, T., 201912707, hajdučka trava (Hr), Horvatić, S., 19541819, jezičac (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, stolisnik (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Linnaea 18: 471 (1845)

Taxon author(s) 1. George Heinrich Adolf Scheele

Synonyms: Achillea lanata (Koch) F. Herm., sinonim (s) , Achillea millefolium ssp. pannonica (Scheele) Hayek, sinonim (s) , Achillea millefolium subsp. pannonica (Scheele) Oborny, sinonim (s), Oborny, Fl. Mähren. 1885. , Achillea millefolium var. lanata W. D. J. Koch, sinonim (s), Syn. Fl. Germ. Helv. [2]: 373. 1837 , Achillea pannonica Scheele, sinonim (s), Scheele in Linnaea 18. 1845. , Achillea seidlii J. Presl & C. Presl, sinonim (s), Fl. Čech.: 173. 1819

Common names: panonski stolisnik (Hr), Nikolić, T., 201912707, kostenica (Hr), 18471006, kunji rep (Hr), 18471006, panonski stolisnik (Hr), Domac, R., 19944, sporišć (Hr), 18471006, stolistnik (Hr), 18471006

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.