Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Corydalis acaulis (Wulfen) Pers.

Order: Ranunculales Juss. ex Bercht. et J. Presl

Family: Fumariaceae (dimarice (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, dimnjače (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Corydalis (šupaljka (Hr), Nikolić, T., 201912707, kokočica (Hr), Domac, R., 19944, mačja karfulica (Hr), Šulek, B., 18791256, mlađak (Hr), Horvatić, S., 19541819, šupaljka (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Syn. Pl. 2: 270 (1806)

Taxon author(s) 1. Franz Xavier von Wulfen2. Christiaan Hendrik Persoon

Synonyms: Fumaria acaulis Wulfen, sinonim (s), Jacq., Collectanea 2: 203 (1789) , Pseudofumaria acaulis (Wulfen) Holub, sinonim (s), Folia Geobot. Phytotax. 18: 205 (1983) , Pseudofumaria alba (Mill.) Lidén ssp. acaulis (Wulfen) Lidén, sinonim (s), Opera Bot. 88: 32 (1986)

Common names: bijela šupaljka (Hr), Nikolić, T., 201912707, bijela kokočica (Hr), Domac, R., 19944, bijela šupaljka (Hr), Domac, R., 19944, primorska dimovica (Hr), Šugar, I., 19941985, primorska kacigača (Hr), Šugar, I., 19941985

Status: Endemic YES , Spourious NO

Images
Search data for this taxon in other sources.