Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Corylus colurna L.

Order: Fagales Engl.

Family: Corylaceae

Genus: Corylus (lijeska (Hr), Nikolić, T., 201912707, lijeska (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Sp. Pl. 999 (1753)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Synonyms: Corylus cervorum Petrov, sinonim (s), Petrov in Bjull. Moskovsk. Obšc. Isp. Prir., Otd. Biol. 45(2). 1936. , Corylus kachethica Kem.-Nath., sinonim (s), Kem.-Nath. in Zametki Sist. Geogr. Rast. 35. 1978.

Common names: medvjeđa lijeska (Hr), Nikolić, T., 201912707, divoljeska (Hr), Fukarek, P., 198148, drvolika lijeska (Hr), Domac, R., 19944, lijeska mečja (Hr), Šimić, F., 19807722, ljeskovina (Hr), Šulek, B., 18791256, medvjeđa lijeska (Hr), Šatalić, S.; Štambuk, S., 19975812, međedoliska (Hr), Hirc, D., 1912673, međeđa lijeska (Hr), Šafar, J., 19467745, megjegja lijeska (Hr), Hirc, D., 1912673, megjetka (Hr), Hirc, D., 1912673

Status: Endemic NO , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.