Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Crataegus monogyna Jacq. ssp. azarella (Griseb.) Franco

Order: Rosales Bercht. et J. Presl

Family: Rosaceae (ružače (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, ružatice (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132, ruže (Hr), Horvatić, S., 19541819)

Genus: Crataegus (glog (Hr), Nikolić, T., 201912707, glog (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Collect. Bot. (Barcelona) 7: 471 (1968)

Taxon author(s) 1. Nicolaus(Nicolaas) Joseph von Jacquin

Status: Endemic NO , Spourious NO

Search data for this taxon in other sources.