Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Chamaecytisus spinescens (C. Presl) Rothm. ssp. ala-venti Radić

Order: Fabales Bromhead

Family: Fabaceae (leptirnice (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Chamaecytisus (zanovjet (Hr), Nikolić, T., 201912707)

Place of publishing: Acta Bot. Croat. 33: 222 (1974)

Taxon author(s) 1. Carl (Karl, Carel, Carolus) Bořivoj (Boriwog, Boriwag) Presl2. Werner Hugo Paul Rothmaler

Synonyms: Cytisus spinescens C. Presl ssp. ala-venti Radić, sinonim (s)

Status: Endemic YES , Spourious NO

Search data for this taxon in other sources.