Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Cytisus scoparius (L.) Link ssp. scoparius

Order: Fabales Bromhead

Family: Fabaceae (leptirnice (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Cytisus (žučica (Hr), Nikolić, T., 201912707, naglen (Hr), Šulek, B., 18791256, zanovet (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, žest (Hr), Šulek, B., 18791256, žućica (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Enum. Hort. Berol. Alt 2: 242 (1822)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné2. Johann Heinrich Friedrich Link

Synonyms: Sarothamnus scoparius ssp. scoparius, sinonim (s) , Sarothamnus scoparius subsp. scoparius (L.) W. D. J. Koch, sinonim (s)

Status: Endemic NO , Spourious NO

Search data for this taxon in other sources.