Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Centaurea lovricii Bogdanović, Boršić, Ljubičić, Brullo et Giusso

Order: Asterales Link

Family: Asteraceae (sucvietke (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Centaurea (zečina (Hr), Nikolić, T., 201912707, modrulja (Hr), Šulek, B., 18791256, različak (Hr), Horvatić, S., 19541819, tartorina (Hr), Šulek, B., 18791256, zečice (Hr), Šulek, B., 18791256, zečina (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: PhytoKeys 214: 99 (2022)

Taxon author(s) 1. Sandro Bogdanović2. Igor Boršić3. Ivica Ljubičić4. Salvatore Brullo5. Gianpietro Giusso del Galdo

Synonyms: Centaurea glaberrima var. issaea Lovrić, nomen nudum (n. nud.), Taxon 31(4): 763 (1982) , Centaurea issaea Lovrić, nomen nudum (n. nud.), Pos. izd. Muz. grada Šibenika 10: 191 (1983)

Status: Endemic YES , Spourious NO

Images
Images from herbaria
Search data for this taxon in other sources.