Uz pojedinu svojtu prikazati
Autori svojte
Sinonimi
Hrvatski i narodni nazivi, nazivi na drugim jezicima
Status
Slike
Karta rasprostranjenosti (MTB 1/4)
Karta rasprostranjenosti (HTRS10x10km)
Opis svojte
Rasprostranjenost u svijetu
Ekološki indeksi
Ugroženost izvan Hrvatske
Stanište
Ugroženost u HR
Kriterij ugroženosti
Uzročnici ugroženosti
Mjere zaštite
Upotreba
Uzgoj
Potraži podatke o svojti u drugim izvorima
Cornus sericea L.

Order: Cornales Link

Family: Cornaceae (drenovi (Hr), Horvatić, S., 19541819, svibovače (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, svibovine (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 18693132)

Genus: Cornus (drijen (Hr), Nikolić, T., 201912707, drienak (Hr), Schlosser, J.C.K.; Vukotinović, Lj., 1876141, drijen (Hr), Domac, R., 19944)

Place of publishing: Mant. Pl. 2: 199 (1771)

Taxon author(s) 1. Carl von,Carl von Linnaeus,Linné

Status: Endemic NO , Spourious NO

Search data for this taxon in other sources.